Prolongatie

Marktontwikkelingen 2021

1. Stijgende schadelast motorrijtuigverzekeringen


De afgelopen tijd heb je wederom kunnen lezen dat Verzekeraars en De Nederlandsche Bank zich nog altijd zorgen maken over de resultaten van de motorrijtuigverzekeringen. De premies zijn in de afgelopen periode weliswaar gestegen maar deze stijgingen zijn onvoldoende om tot een goed resultaat te komen. Dit komt mede door een stijging in het aantal claims in combinatie met een stijging van de claimbedragen. Wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren doorzet. Belangrijkste redenen voor de hogere schade-uitkeringen zijn de toenemende schadebedragen bij letsel-en vermogensschade alsmede hogere schade-uitkeringen bij affectieschades.

Wat betekent dat voor jou?
Indien van toepassing wordt de premie van je verzekering per verlengingsdatum verhoogd. Je ontvangt hiervan geen aparte polis. De eventuele premie-aanpassing hebben wij in je nota verwerkt.

2. Schadesturing autoverzekeringen


Nagenoeg alle verzekeraars maken steeds meer gebruik van schadesturing.

Wat is schadesturing?
Verzekeraars hebben kwaliteit- en prijsafspraken gemaakt met een beperkt aantal herstellers. Het laten uitvoeren van een schadereparatie door een samenwerkende hersteller heeft voor jou als voordeel dat het eigen risico wordt verminderd of zelfs vervalt. Indien je de schade laat herstellen door een niet-samenwerkende hersteller wordt een hoger eigen risico toegepast.

Hoe kan ik zien dat er schadesturing van toepassing is op mijn polis?
Wanneer er in uw geval sprake is van schadesturing dan kun je dat terugvinden op je polisblad. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze autoschade pagina.

Wat mocht ik geen gebruik maken van schadesturing?
Wanneer je polis een schadesturingsregeling kent en je laat je schade repareren door een niet samenwerkend hersteller, is er een hoger eigen risico van toepassing. Dit hogere eigen risico kan oplopen tot wel € 500,00. Het is dus belangrijk dat je een juiste keuze maakt. Wij helpen je graag bij het maken van je keuze. Wij adviseren je om ons bij een schade te bellen! Wij geven je dan advies over de te volgen procedure en vertellen je met welke reparateurs je verzekeraar samenwerkt. Zo zorgen we er samen voor dat je eigen risico zo laag mogelijk is en je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 

Het rechtstreekse telefoonnummer van de schadeafdeling is 0345-686701 voor particuliere schades en 0345-686702 voor zakelijke schades.

3. Hogere schadevergoedingen door extreme weersomstandigheden

Het aantal schades en de hoogte van de schade aan woningen en bedrijfspanden is toegenomen door extreme weersomstandigheden. Ook waren er wederom meer grote branden het afgelopen jaar. De hogere schadevergoedingen worden doorgerekend in de premie.

4. Verzekerbaarheid Zonnepanelen

Veel ondernemers willen duurzamer ondernemen. Een populaire keuze hiervoor is het leggen van zonnepanelen op bedrijfspanden. Echter, dit vergroot ook het risico voor de verzekeraar. Er zijn zelfs gevallen bekend, waarbij het risico te groot gebleken is om te verzekeren of dat de premie zo hoog wordt dat die panden praktisch onverzekerbaar zijn. Dit risico kan grotendeels worden beperkt als de initiatiefnemers vooraf in gesprek gaan met de verzekeraar. Dit schept helderheid over mogelijke risico's en de (veiligheids)eisen. Nu worden verzekeraars vaak achteraf geïnformeerd.

Heb je relaties of ben je een ondernemer die zonnepanelen wilt laten leggen? Neem dan vooraf contact op met één van onze acceptanten of met één van onze (aangesloten) adviseurs.

5. Verzuim en Coronavirus

De coronacrisis houdt de gehele bevolking al bijna een jaar in zijn greep.In de zogeheten eerste golf werden voornamelijk de oudere mensen getroffen, waardoor er wel een lichte, maar geen opvallende, stijging van het verzuim was.

In de tweede coronagolf wordt er een andere trend waargenomen. Ook de beroepsbevolking wordt in grotere mate getroffen door het virus. De verwachting is dat het aantal ziekmelding fors zal (blijven) stijgen. Hierdoor rijst er bij werkgevers steeds meer de vraag wanneer er een beroep gedaan kan worden op de verzuimverzekering.

Heb je vragen over het coronavirus en de dekking van je collectieve inkomensverzekering (verzuimverzekering)? Of heb je een andere gerelateerde vraag?

Lees dan onze Q&A over verzuim en het Coronavirus

6. Indexering Brand


Het indexcijfer voor 2021 is verhoogd. De verzekerde bedragen worden per hoofdvervaldatum aangepast aan het nieuwe indexcijfer. Deze regeling geldt niet voor polissen met een vast verzekerd bedrag of met een vaste maximering.

7. Aanpassing premie rechtsbijstand (particulier en zakelijk)


Ieder jaar berekent je rechtsbijstandsverzekeraar de premie van je verzekering op basis van CBS indexatie. Ook de kostenontwikkeling in rechtsbijstand nemen zij mee in de premievaststelling. Je nieuwe premie voor komend jaar is daardoor aangepast. Op je prolongatienota vind je de nieuwe premie voor het jaar 2021.

8. Totale overzicht van wijzigingen in 2021


Voor een totaal overzicht van alle wijzigingen in 2021 verwijzen wij je naar onze productwijzer. Onder “Wijzigingen” vind je per maatschappij de wijzigingen.

9. Vergelijkingstools


Je verzekeringsadviseur beschikt over diverse vergelijkingstools. Het kan derhalve interessant zijn om de premies van andere maatschappijen met elkaar te vergelijken. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.