Prolongatie

Prolongatie 2022

1. Registratieplicht werkmaterieel en landbouwvoertuigen

Per 1 januari 2022 dien je registratieplichtig werkmaterieel bij de RDW geregistreerd te zijn om nog de openbare weg op te mogen. Vanaf 1 januari 2022 is registratie alleen nog mogelijk met een voertuigkeuring. De kosten gaan dan flink omhoog. Werkmaterieel zonder kenteken- en/of registratiebewijs mogen vanaf 2022 niet meer de weg op.

Wil je weten of je je werkmaterieel moet registreren per 1 januari 2022? Via de link van de RDW kun je dat eenvoudig bekijken: LIS (rdw.nl).  Nadat je jouw voertuigen hebt geregistreerd ontvang je de kentekenbewijzen en moet je jouw kentekens, meldcodes en data tenaamstelling direct aan jouw adviseur doorgeven.

2. Indexering brand

Het indexcijfer voor 2022 is verhoogd. De verzekerde bedragen worden per hoofdvervaldatum aangepast aan het nieuwe indexcijfer.

De reden van de indexstijging van de opstal is de huidige overspannen markt van vraag en aanbod, de sterk gestegen transport- en houtprijzen (dagkoersen) en de verwachting dat deze situatie langere tijd zal aanhouden. Bij herbouw dient te worden voldaan aan de nieuwe eisen van bouwen (bijv. gasloos, hoge isolatiegraad). Hierdoor worden de bouwkosten ook hoger.

De reden van indexstijging van de inboedel is gelegen in het feit dat de index in 2021 is gedaald op basis van verwachtingen in verband met Covid-19. Deze zijn niet uitgekomen, waardoor het cijfer voor 2022 stijgt naar het normale niveau.

De regeling geldt niet voor polissen met een vast verzekerd bedrag of met een vaste maximering.

 

​3. Hogere schadevergoedingen door extreme weersomstandigheden

​Het aantal schades en de hoogte van de schade aan woningen en bedrijfspanden is toegenomen door extreme weersomstandigheden. Denk hierbij onder andere aan de watersnood in Limburg. Ook waren er wederom meer grote branden het afgelopen jaar. De hogere schadevergoedingen worden doorberekend in de premie.

 

4. Verzuim en coronavirus

​De coronacrisis houdt de hele wereld al bijna 2 jaar in zijn greep. In de zogeheten eerste golf werden voornamelijk de oudere mensen getroffen, waardoor er wel een lichte, maar geen opvallende, stijging van het verzuim was. Daarna zien we een andere trend. Ook de beroepsbevolking wordt in grotere mate getroffen door het virus. De verwachting is dat het aantal ziekmeldingen voorlopig niet zal dalen. Hierdoor bestaat bij werkgevers onduidelijkheid over wanneer er een beroep gedaan kan worden op de verzuimverzekering.

 

Heb je vragen over het coronavirus en de dekking van je collectieve inkomensverzekering (verzuimverzekering)? Of heb je een andere gerelateerde vraag?

Lees dan onze Q&A over verzuim en het Coronavirus.

 

5. Aanpassing premie rechtsbijstand (particulier en zakelijk)

Ieder jaar berekent je rechtsbijstandsverzekeraar de premie van je verzekering op basis van CBS indexatie. Ook de kostenontwikkeling in rechtsbijstand nemen zij mee in de premievaststelling. Je nieuwe premie voor komend jaar is daardoor aangepast. Op je prolongatienota vind je de nieuwe premie voor het jaar 2022.

 

6. Cybercriminaliteit

Cybercrime neemt steeds professionelere vormen aan. Waar traditionele vormen van criminaliteit afnemen, laat cybercriminaliteit de afgelopen jaren juist een stijging zien en kan één klik op de knop duizenden slachtoffers tot gevolg hebben.

Goede beveiliging van digitale systemen is belangrijk om cybercriminaliteit te voorkomen. Zo helpt het om beschikbare updates direct te installeren, gebruik te maken van sterke wachtwoorden en bij twijfel een e-mail of link niet te openen.

Een cyberverzekering dekt gedeeltelijk de financiële schade als gevolg van een virus, hack, data-lek, of ander soort cyberaanval. De dekking geldt meestal voor zowel jouw eigen kosten, als voor schade bij derden waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. De meeste cyberverzekeringen dekken ook eventuele juridische kosten, en bieden hulp bij het herstel van imagoschade. Denk bijvoorbeeld aan een gerichte communicatiestrategie om je goede reputatie te herstellen. Neem contact op met je verzekeringsadviseur over de verzekeringsmogelijkheden.

 

7. Verzekerbaarheid zonnepanelen

​Veel ondernemers willen duurzamer ondernemen. Een populaire keuze hiervoor is het leggen van zonnepanelen op bedrijfspanden. Echter, dit vergroot ook het risico voor de verzekeraar. Er zijn zelfs gevallen bekend, waarbij het risico te groot gebleken is om te verzekeren of dat de premie zo hoog wordt dat die panden praktisch onverzekerbaar zijn. Dit risico kan grotendeels worden beperkt als de initiatiefnemers vooraf in gesprek gaan met de verzekeraar. Dit schept helderheid over mogelijke risico's en de (veiligheids)eisen. Nu worden verzekeraars vaak achteraf geïnformeerd.

Ben je een ondernemer die zonnepanelen wilt laten leggen? Neem dan vooraf contact op met één van onze (aangesloten) adviseurs.

 

8. Verzekeringsdekking e-bike

Fietsen met een trapondersteuning tot 25 kilometer per uur zijn vrijgesteld van de wettelijke verzekeringsplicht voor motorrijtuigen. De E-bikes zijn bij particulier gebruik verzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (voor schade aan derden). Wanneer een E-bike zakelijk wordt aangeschaft is het mogelijk dat het niet altijd gedekt is op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven. We zien dat steeds meer verzekeraars wel de mogelijkheid bieden om het gebruik van E-bikes optioneel mee te verzekeren. Voor vragen over de dekking voor de E-bikes op jouw verzekering kun je contact opnemen met je verzekeringsadviseur.

 

9. Schadesturing autoverzekeringen

Nagenoeg alle verzekeraars maken steeds meer gebruik van schadesturing.

Wat is schadesturing?

Verzekeraars hebben kwaliteit- en prijsafspraken gemaakt met een beperkt aantal herstellers. Het laten uitvoeren van een schadereparatie door een samenwerkende hersteller heeft voor jou als voordeel dat het eigen risico wordt verminderd of zelfs vervalt. Indien je de schade laat herstellen door een niet-samenwerkende hersteller wordt een hoger eigen risico toegepast.

Hoe kan ik zien dat er schadesturing van toepassing is op mijn polis?

Wanneer er in jouw geval sprake is van schadesturing dan kun je dat terugvinden op je polisblad. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze autoschade pagina.

Wat mocht ik geen gebruik maken van schadesturing?

Wanneer je polis een schadesturingsregeling kent en je laat je schade repareren door een niet samenwerkend hersteller, is er een hoger eigen risico van toepassing. Dit hogere eigen risico kan oplopen tot wel € 500,00. Het is dus belangrijk dat je een juiste keuze maakt. Wij helpen je graag bij het maken van je keuze. Wij adviseren je om ons bij een schade te bellen! Wij geven je dan advies over de te volgen procedure en vertellen je met welke reparateurs je verzekeraar samenwerkt. Zo zorgen we er samen voor dat je eigen risico zo laag mogelijk is en je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Het rechtstreekse telefoonnummer van de schadeafdeling is 0345-686701 voor particuliere schades en 0345-686702 voor zakelijke schades.

 

10. Totale overzicht van wijzigingen in 2022

Voor een totaal overzicht van alle wijzigingen in 2022 verwijzen wij je naar onze productwijzer. Onder “Wijzigingen” vind je per maatschappij de wijzigingen.