top of page

Prolongatie

Prolongatie 2023

1. Indexering brand

Op dit moment is er sprake van een hoge inflatie in Nederland. Hierdoor stijgen veel kosten, denk aan: energiekosten, arbeidskosten, grondstofprijzen en bouwkosten. Vervolgens heeft dit ook impact op de waarde van de verzekerde bedragen van verschillende verzekeringen. Het is van belang dat de verzekerde bedragen in lijn met de inflatie stijgen, daarom passen wij een index toe op de verzekeringen van gebouwen, inventaris/goederen, huurdersbelang, opstal, inboedel en glas voor 2023. Gezien de hoge inflatie is deze indexering hoger dan u de afgelopen jaren gewend was. Hiermee trachten wij het risico van onderverzekering te voorkomen. De verzekerde bedragen worden per hoofdvervaldatum aangepast naar het nieuwe indexcijfer. Het indexeren geldt niet voor polissen met een vast verzekerd bedrag of met een vaste maximering. Door het verhogen van de verzekerde bedragen stijgt de te betalen premie van de betreffende verzekeringen mee.

 

​2. Hogere schadevergoedingen door extreme weersomstandigheden

​Het aantal schades en de hoogte van de schade aan woningen en bedrijfspanden is toegenomen door extreme weersomstandigheden. Denk hierbij onder andere aan de stormen Dudley, Eunice en Franklin die in februari 2022 over ons land trokken. Deze stormen veroorzaakten voor ruim 500 miljoen euro aan schade. Ook waren er wederom meer grote branden het afgelopen jaar.  De hogere schadevergoedingen worden doorberekend in de premie waarbij we zoveel mogelijk getracht hebben dit te beperken. Mede door onze resultaten is dat deels gelukt. Wanneer de doorberekening van de premie voor u van toepassing is, ontvangt u daar separaat nog bericht over.

 

3. Aanpassing premie rechtsbijstand (particulier en zakelijk)

Ieder jaar berekent uw rechtsbijstandsverzekeraar de premie van uw verzekering op basis van CBS indexatie. Ook de kostenontwikkeling in rechtsbijstand nemen zij mee in de premievaststelling. Uw nieuwe premie voor komend jaar is daardoor aangepast. Op uw prolongatienota vindt u de nieuwe premie voor het jaar 2023.

 

4. Cybercriminaliteit

Cybercrime neemt steeds professionelere vormen aan. Waar traditionele vormen van criminaliteit afnemen, laat cybercriminaliteit de afgelopen jaren juist een stijging zien en kan één klik op de knop duizenden slachtoffers tot gevolg hebben.

Een recent voorbeeld hiervan is tandartsketen Colosseum Dental. Hackers hadden het systeem van de keten versleuteld met daarin patiëntgegevens door middel van een ransomware-aanval. Om de schade zo veel mogelijk te beperken werd het systeem offline gehaald en moesten circa 120 van de 130 filialen dagen dicht. 

 

Goede beveiliging van digitale systemen is belangrijk om cybercriminaliteit te voorkomen. Zo helpt het om beschikbare updates direct te installeren, gebruik te maken van sterke wachtwoorden en bij twijfel een e-mail of link niet te openen.

Een cyberverzekering dekt gedeeltelijk de financiële schade als gevolg van een virus, hack, data-lek, of ander soort cyberaanval. De dekking geldt meestal voor zowel jouw eigen kosten, als voor schade bij derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. De meeste cyberverzekeringen dekken ook eventuele juridische kosten, en bieden hulp bij het herstel van imagoschade. Denk bijvoorbeeld aan een gerichte communicatiestrategie om uw goede reputatie te herstellen. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur over de verzekeringsmogelijkheden.

 

 

5. Zonnepanelen

Dat steeds (bedrijfs-)daken worden voorzien van zonnepanelen is geen nieuws meer. Duurzaamheid en het besparen van energielasten zijn daarbij de voor de hand liggende bijkomende voordelen. Echter zijn er ook minder bekende ongunstige neveneffecten. Zo vormen zonnepanelen voor verzekeraars een groter risico. Er zijn zelfs gevallen bekend, waarbij het risico te groot gebleken is om te verzekeren of dat de premie zo hoog wordt dat die panden praktisch onverzekerbaar zijn. Dit risico kan grotendeels worden beperkt als de initiatiefnemers vooraf in gesprek gaan met de verzekeraar. Dit schept helderheid over mogelijke risico's en de (veiligheids-)eisen die verzekeraars gaan stellen.

 

Daarnaast blijken zonnepalen bij brand nog weleens voor een grote nevenschade te zorgen in de vorm van neerslaande glasdeeltjes. Daardoor kan schade ontstaan aan b.v. gewassen of dieren in de omgeving. Op dit moment is vaak onduidelijk of deze schade is verzekerd. Een milieuschadeverzekering kan uitkomst bieden, zowel voor de schade toegebracht aan derden als voor uw eigen schade door inkomende verontreiniging van een calamiteit bij derden. 

 

Bent u een ondernemer die zonnepanelen wil laten leggen of wilt u de mogelijke milieuschaderisico’s hiervan afdekken? Neem dan contact op met één van onze (aangesloten) adviseurs.

 

6. Verzuim en Coronavirus

Het Coronavirus maakt nog steeds onderdeel uit van onze samenleving.

Hoewel de directe gevolgen van het Coronavirus wat minder van invloed zijn op de ontwikkeling van het verzuim, zijn de indirecte gevolgen juist meer van invloed op de ontwikkeling van het verzuim. Denk hierbij aan de sociale, medische, organisatorische en economische gevolgen van het Coronavirus.

Een voorbeeld hiervan zijn de wachtlijsten in de zorg.

 

Naast de indirecte gevolgen van het Coronavirus zorgt een tekort op de arbeidsmarkt voor een hogere werkdruk bij werknemers waardoor er meer psychisch verzuim ontstaat.

Het verzuim binnen Nederland blijft daarom stijgen.

 

Gemiddeld ziekteverzuimpercentage tweede kwartaal Nederland:

 

 

 

7. Fatum General Insurance NV wordt Guardian Group Nederland NV

Verzekeraar Fatum General Insurance N.V. verandert per 01-01-2023 haar naam naar Guardian Group Nederland NV. Heeft u op dit moment een  polis bij Fatum? Bij een eerstvolgende afgifte van de polis zal de naam van Guardian zichtbaar worden als ondertekenaar. Inhoudelijk verandert er verder niets aan de dekking. Relaties met een fatum polis ontvangen in de loop van januari 2023 een bericht over deze naamswijziging.

 

​8. Schadesturing autoverzekeringen

Nagenoeg alle verzekeraars maken steeds meer gebruik van schadesturing.

Wat is schadesturing?

Verzekeraars hebben kwaliteit- en prijsafspraken gemaakt met een beperkt aantal herstellers. Het laten uitvoeren van een schadereparatie door een samenwerkende hersteller heeft voor jou als voordeel dat het eigen risico wordt verminderd of zelfs vervalt. Indien u de schade laat herstellen door een niet-samenwerkende hersteller wordt een hoger eigen risico toegepast.

 

Hoe kan ik zien dat er schadesturing van toepassing is op mijn polis?

Wanneer er in jouw geval sprake is van schadesturing dan kunt u dat terugvinden op uw polisblad. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze autoschade pagina.

Wat mocht ik geen gebruik maken van schadesturing?

Wanneer uw polis een schadesturingsregeling kent en u laat uw schade repareren door een niet samenwerkend hersteller, is er een hoger eigen risico van toepassing. Dit hogere eigen risico kan oplopen tot wel € 500,00. Het is dus belangrijk dat u een juiste keuze maakt. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze. Wij adviseren u om ons bij een schade te bellen! Wij geven u dan advies over de te volgen procedure en vertellen u met welke reparateurs uw verzekeraar samenwerkt. Zo zorgen we er samen voor dat uw eigen risico zo laag mogelijk is en u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Het rechtstreekse telefoonnummer van de schadeafdeling is 0345-686701 voor particuliere schades en 0345-686702 voor zakelijke schades.

 

​9. Totale overzicht van wijzigingen in 2023

Voor een totaal overzicht van alle wijzigingen in 2023 verwijzen wij je naar onze productwijzer. Onder “Wijzigingen” vind je per maatschappij de wijzigingen.

2019

4,3%

2020

4,5%

2021

4,7%

2022

5,4%

bottom of page