top of page

Prolongatie

Prolongatie 2024

1. Indexering brand

Op dit moment is er nog steeds sprake van een hoge inflatie in Nederland. Hierdoor stijgen veel kosten, denk aan: energiekosten, arbeidskosten, grondstofprijzen en bouwkosten. Vervolgens heeft dit ook impact op de waarde van de verzekerde bedragen van verschillende verzekeringen. Het is van belang dat de verzekerde bedragen in lijn met de inflatie stijgen, daarom passen wij een index toe op de verzekeringen van gebouwen, inventaris/goederen, huurdersbelang, opstal, inboedel en glas voor 2024. De verzekerde bedragen worden per hoofdvervaldatum aangepast naar het nieuwe indexcijfer. Het indexeren geldt niet voor polissen met een vast verzekerd bedrag of met een vaste maximering. Door het verhogen van de verzekerde bedragen stijgt de te betalen premie van de betreffende verzekeringen mee.

 

2. Hogere schadevergoedingen motorrijtuigen

De premies voor autoverzekeringen zullen in 2024 opnieuw stijgen. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door een stijgende schadelast. Zowel de loonkosten op het schadeherstel zijn gestegen, maar ook de kosten voor onderdelen zijn toegenomen door inflatie. Daarnaast vallen reparatiekosten voor elektrische en hybride voertuigen vaak hoger uit doordat er meer montagewerkzaamheden nodig zijn dan bij benzine- of dieselauto’s. Nu het aandeel elektrische voertuigen en hybridevoertuigen op het totale wagenpark toeneemt, werkt dat uiteraard ook door in de totale schadelast die verzekeraars moeten uitkeren.

 

3. Aanpassing premie rechtsbijstand (particulier en zakelijk)

Ieder jaar berekent uw rechtsbijstandsverzekeraar de premie van uw verzekering op basis van CBS indexatie. Ook de kostenontwikkeling in rechtsbijstand nemen zij mee in de premievaststelling. Uw nieuwe premie voor komend jaar is daardoor aangepast. Op uw factuur vindt u de nieuwe premie voor het jaar 2024.

 

4. Cybercriminaliteit

Cyberrisico's zijn een voortdurend evoluerend risico geworden voor organisaties die actief moeten worden beheerd. Met een sterke toename in werken op afstand, onderlinge connectiviteit van de toeleveringsketen, digitaliseringsdruk en kwetsbaarheden in de kritieke infrastructuur, worden organisaties meer blootgesteld dan ooit.

 

Cyberdreigingen zijn van invloed op elke sector en voor elk bedrijf. Ook kleinere bedrijven zijn genoodzaakt om cyberrisico’s te beheren. Er is helaas niet één oplossing voor iedereen. Zeker is wel dat met nieuwe technologieën voor digitale transformatie de kansen voor cybercriminelen worden vergroot.

 

Veel organisaties zien cyberbeveiliging als een operationeel of technologisch probleem en besteden elk jaar meer aan oplossingen voor cyberbeveiliging. Toch blijft de frequentie, omvang en economische impact van cyberaanvallen toenemen, of het nu gaat om ransomware, aanvallen in de toeleveringsketen of bedrijfsonderbrekingen. Een cyberverzekering kan voor een bedrijf een goede aanvullende beheersmaatregel zijn.

 

Een cyberverzekering dekt gedeeltelijk de financiële schade als gevolg van een virus, hack, data-lek, of ander soort cyberaanval. De dekking geldt meestal voor zowel uw eigen kosten, als voor schade bij derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. De meeste cyberverzekeringen dekken ook eventuele juridische kosten en bieden hulp bij het herstel van imagoschade. Denk bijvoorbeeld aan een gerichte communicatiestrategie om uw goede reputatie te herstellen.

 

Neem contact op met uw verzekeringsadviseur over de verzekerings-

mogelijkheden.

5. Zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen in Nederland groeit hard. Elke vijf seconden komt er een nieuw paneel bij. Zonnepanelen zijn in de basis veilige systemen. Maar er gaat bij de installatie weleens iets mis. Verzekeraars komen geregeld onveilige situaties tegen. Het is meestal het menselijk handelen dat zorgt voor gevaarlijke situaties: voornamelijk bij grote bedrijfsdaken waarop veel zonnepanelen worden gemonteerd.

 

Wat zijn dan de risico’s bij zonnepanelen:

Hitte: de onderkant van de panelen kan negentig graden warm worden. Bij onvoldoende ventilatieruimte tussen de panelen en het dak, kan het misgaan.

Instorting: het instorten van het dak komt minder vaak voor dan brand, maar kan wel veel schade opleveren. Afhankelijk van het aantal panelen kan het voorkomen dat de dakconstructie niet geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen.

Omgevingsschade: na een fikse brand zijn kleine deeltje van zonnepanelen soms wel kilometers ver terug te vinden en moet opgeruimd worden. De kosten daarvan worden soms niet of slechts deels gedekt door een verzekering.

 

Het is raadzaam om altijd te overleggen met de verzekeraar voordat u panelen aanlegt. Wilt u zonnepanelen laten leggen of de mogelijke schaderisico’s hiervan afdekken? Neem dan contact op met uw adviseur.

 

6. Verzuim

Het gemiddeld percentage werknemers dat ziek is, is nog steeds hoog. Langdurig verzuim bij jongere werknemers neemt toe. Vooral het psychisch verzuim stijgt binnen deze groep. De balans tussen gezond uw werk kunnen doen, stress en werkgeluk is niet op orde.

 

Mensen zijn langer ziek en dat zien we in de 42e weekmeldingen bij UWV. En intussen blijven vacatures onvervuld. Dat zorgt ook voor extra werkdruk. Zeker als een werknemer uitvalt en er niet meteen een vervanger te vinden is. Want dan moet een collega dat werk doen, terwijl die ook eigen taken heeft. Meer werk voor de huidige werknemer betekent meer risico op uitval en het ontstaan van een vicieuze cirkel.

 

Door deze ontwikkelingen blijft het verzuim in Nederland hoog.  

Gemiddeld ziekteverzuimpercentage tweede kwartaal Nederland:

 

 2019          2020           2021           2022                 2023

4,3%           4,5%           4,7%           5,4%                5,0%

 

7. Schadesturing autoverzekeringen

Nagenoeg alle autoverzekeraars maken gebruik van schadesturing, maar ook bij motor-, caravan- en bootverzekeringen komt het steeds meer voor.

Wat is schadesturing?

Verzekeraars hebben kwaliteit- en prijsafspraken gemaakt met een aantal geselecteerde herstellers. Het laten uitvoeren van een schadereparatie door een samenwerkende hersteller heeft voor u diverse voordelen. Zo wordt de financiële afhandeling zoveel mogelijk rechtstreeks met de verzekeraar afgehandeld, maar heeft u ook direct voordeel omdat het eigen risico wordt verlaagd of zelfs geheel vervalt. Gedurende de reparatie wordt in de meeste gevallen vervangend vervoer ter beschikking gesteld (indien beschikbaar).

Hoe kunt u zien of er schadesturing van toepassing is?

Of er sprake is van schadesturing kunt u terugvinden op uw polisblad.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze autoschadepagina.

(Tip: u kunt hiervoor ook de QR-code op de ‘groene kaart’ gebruiken)

Wat als u geen gebruik maakt van schadesturing?

Wanneer uw polis een schadesturingsregeling kent en u laat uw schade toch repareren door een niet-samenwerkend hersteller, is er een hoger eigen risico van toepassing wat kan oplopen tot wel € 500,00.

 

Het is dus belangrijk dat u een juiste keuze maakt, wij helpen u graag daarbij. Wij adviseren u om ons bij een schade te bellen! Wij geven u dan advies over de te volgen procedure en vertellen u met welke reparateurs uw verzekeraar samenwerkt. Zo zorgen we er samen voor dat uw eigen risico zo laag mogelijk is en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

Het rechtstreekse telefoonnummer van de schadeafdeling is 0345-686701 voor particuliere schades en 0345-686702 voor zakelijke schades.

8. Verzekerde WAM bedragen verhoogd

Per 23 december 2023 worden de wettelijk minimaal te verzekeren bedragen voor aansprakelijkheid voor motorrijtuigen verhoogd.

 

Schade aan zaken

Voor schade aan zaken geldt een minimum van €1.300.000 per gebeurtenis. Alle verzekeraars waar Quintes Underwriting polissen van verstrekt hanteren hiervoor al een hoger verzekerd bedrag namelijk € 2.500.000. Dit blijft ongewijzigd. 

 

Schade aan personen

Voor schade aan personen wordt een minimum verzekerd bedrag van € 6.450.000 per gebeurtenis verplicht. De meeste verzekeraars kennen hiervoor ook een hoger bedrag. De overige verzekeraars volgen de wettelijke verhoging naar € 6.450.000 per gebeurtenis.

 

Uw verzekering(en)

Heeft u nog een polis met een oud (lager) verzekerd bedrag en heeft u schade? Dan geldt vanaf 23 december automatisch het nieuwe verzekerd bedrag. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de premie die u betaalt.

9. Totaal overzicht van wijzigingen per maatschappij 2024

Voor een totaal overzicht van alle wijzigingen per maatschappij in 2024 verwijzen wij u naar onze wijzigingsoverzichten.

bottom of page